д-р Апостол Терзиев

Завеждащ Филиал за спешна медицинска помощ Казанлък

Завършил е Медицина в Тракийски университет Стара Загора, специалност Спешна медицина. Работил е в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” и Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора, филиал Казанлък. От 2000 г. е завеждащ казанлъшкия филиал на ЦСМП – Стара Загора.