Станка Костова

Ръководител на лабораторията на Завод 3 в „Арсенал“ АД

Възпитаник на ПМГ „Никола Обрешков” и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност Промишлена химия. Работила е в „М+С хидравлик”, а след това като лаборант в Завод 3 на „Арсенал”, технолог в Завод 2, химик в лабораторията на Завод 3. От 2001 г. е ръководител на лабораторията на Завод 3.