Антония Славова

Управител на транспортно-туристическа агенция

През 1990 г. завършва специалност Технология на металите във ВТУ „Ангел Кънчев” – Русе. През 1985 г. започва работа в „Арсенал” като преводач с немски език. От 1990 до 1995 г. е технолог в Завод 6. От 2000 г. досега е управител на транспортно-туристическа агенция ЕТ „Антония Славова”.