Георги Даскалов

Учител по физика и химия в ПГ „Иван Хаджиенов“

Завършва средното си образование в ПГ „Иван Хаджиенов”. Висшето му образование включва две специалности от ПУ „Паисий Хилендарски“ - „Учител по химия“ и „Учител по физика“. От 2014 г. досега преподава химия и физика в ПГ „Иван Хаджиенов”.