Петър Щирянов

Директор на Завод 5 в „Арсенал“ АД

Завършил е висшето си образование в ПТУ „Ангел Кънчев“ Русе. От 1973 г. до днес работи в „Арсенал” като преминава през длъжностите настройчик, конструктор, началник цех, началник ОТК на завод, ръководител Обособено производство. В момента е директор на Завод 5.