Даниела Хубенова

Собственик на езиков център „Виста“

Завършва Английска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. До 1996 г. преподава английски език в ТМТ „Иван Хаджиенов“ Казанлък. Управител и собственик на езиков център „Виста“, който създава през 1997 г. Общински съветник в периода 2008-2011, член на Комисията по образование, младежки дейности, спорт и туризъм и Комисията по култура, информационни средства и вероизповедания.