Красимир Папазов

Ръководител Безопасност и здраве при работа в „Арсенал“ АД

Възпитаник на ТМТ „Цвятко Радойнов“ Казанлък и ПУ „Паисий Хилендарски“, магистър по Корпоративно управление. Започва работа в „Арсенал” през 1978 г. като стругар в цех 110 на Завод 6 и цех 300 на Завод 4, а по-късно е технолог по усвояването на електро-възпламенители и електро-детонатори в Завод 4, диспечер по капитално строителство, началник щаб гражданска защита, инспектор гражданска защита. От началото на 2010 г. е ръководител отдел Безопасност и здраве при работа. Член на Федералния съвет на Национална синдикална федерация „Метал-Електро“.