Иван Иванов

Юрисконсулт в „Арсенал“ АД и „Арсенал 2000“ АД

Има магистърска степен по право от Бургаския свободен университет. През 2012 г. започва работа в маркетинг отдела на „Арсенал 2000“ АД. От 2015 г. е юрисконсулт в „Арсенал“ АД и „Арсенал 2000“ АД.