д-р Петя Папазова

Ръководител отдел „Опазване на околната среда“ в „Арсенал“ АД

Завършва магистратура по „Екология“ и втора специалност „Журналистика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2014 г. защитава докторска степен по физика на околната среда към БАН. От 1999 до 2015 г. работи като еколог в общинската администрация на Казанлък, след което заема длъжността директор на РИОСВ – Стара Загора. От 2019 г. е ръководител отдел „Опазване на околната среда“ в „Арсенал“ АД.

Притежава редица следдипломни квалификации в областта на околната среда и управлението на проекти, включително в Япония, Холандия, Люксембург.