Драгомир Петков

Финансист

Завършва специалност Икономика и управление на промишлеността във ВИНС Варна. В периода 1996-1998 г. е главен данъчен инспектор в служба Данъчни ревизии към Териториална данъчна дирекция – Стара Загора. От 1998 г. се занимава с банково дело – като мениджър на „Банка ДСК“, управител на „АлфаБанк“ – офис Казанлък, управител на ПИБ – Казанлък, директор на „Общинска банка” АД – ФЦ Казанлък.

Председател на УС на СНЦ „Училищно настоятелство – ПМГ „Никола Обрешков“ Казанлък.

Общински съветник от групата на „Експерти за Казанлък“ в Общинския съвет 2011-2015 и 2015-2019 г. В мандат 2011-2015 г. Драгомир Петков е заместник-председател на Общинския съвет. От 2019 г. е заместник-кмет в Община Казанлък с ресор Финанси, инвестиции и собственост.