Съветници ще стартират избора на управители на две от общинските дружества

Три точки са включени в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Казанлък, което ще се проведе на 29 февруари, което се открива в 11,30 часа в зала "Инфра". Първата от тях е за прекратяването на договора за управление на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД със Светослав Колев. Старейшините ще трябва да определят комисия за номинация и избор на нов управител на общинското дружество, както и да обявят процедура за избор на членове в управителния и контролния орган на „Индустриалната зона“. Съветниците трябва изберат членове на още една комисия, която също е свързана с избор на управител на още едно общинско дружество – „Балканинвест“ ЕООД. Подробности за изискванията към кандидатите могат да се видят на официалната страница на Общински съвет-Казанлък. Последната точка от дневния ред е представянето на отчета за дейността на фондация „Чудомир“ за 2023-та и проект за бюджета на фондацията за настоящата година.