Добрин Драгнев

Главен счетоводител на „Арсенал“ АД

Роден на 26.08.1970 г. Завършва ВИНС Варна, специалност Счетоводство и контрол. Магистър по право от НБУ София. В периода 1991-1997 г. работи в „Арсенал” последователно като работник, диспечер по инструмента, счетоводител и главен счетоводител на Завод 3. От 1997 г. е Главен счетоводител на „Арсенал”. Съветник от групата на Експерти за Казанлък в Общинския съвет 2011-2015.