Красимира Харизанова

Генерален представител на „Дженерали“ - Казанлък

Завършва Технически университет София, специалност Автоматика и телемеханика и Пловдивски университет – Управление на човешките ресурси. В периода 1983-1992 г. е секретар на Община Казанлък. От 1993 г. работи последователно като агент, инспектор и генерален представител на регионалния офис на Застрахователна компания „Орел”, днес „Дженерали”. Преминала е успешно квалификационно обучение по социално управление.

Съветник от групата на „Експерти за Казанлък“ в Общинския съвет 2011-2015 и 2015-2019 г. През мандат 2019-2023 г. е съветник от Алтернативата на гражданите и член на Комисията по култура, туризъм и вероизповедания и на Комисията по образование, младежки дейности и спорт.