Мариета Пепелешкова

Адвокат

Завършва Право в  Юридическия факултет на Бургаски свободен университет.

В периода 1997-1998 г. работи последователно като търговски пълномощник в ЕТД „Динамика-Казанлък“ и като главен юрисконсулт в отдел Правен на Община Казанлък.

През април 1998 година продължава своето професионално развитие като адвокат, като се вписва в Адвокатска колегия - Хасково.

От юни 1999 г. до сега е член на Адвокатска колегия - Стара Загора, където при избор органи на Колегията в мандат 2016-2018 г., считано от 2017 г. е избрана за  председател на Дисциплинарен съд при АК-Стара Загора, в мандат 2019-2022 г. е избрана за член на Адвокатски съвет при АК-Стара Загора, а в момента е резервен член на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Стара Загора.

През 2017 г. завършва  едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на Европейския съюз, организирано от ЦОА "Кр. Цончев“.

Занимава се основно с гражданско право и процес, притежава сертификати от обучения в различни класове на правото.

Общински съветник в община Казанлък от Алтернативата на гражданите в мандат 2019-2023 г. Член на Комисията по селско и горско стопанство и екологичен ред и Комисията по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване контрол върху актовете издадени от органите на местната власт.