Владимир Чучумишев

Ръководител направление „Образование и квалификация” в „Арсенал“ АД

Завършва Политехническия университет в Тула, Русия. От 1986 г. професионалният му път е свързан с „Арсенал” – започва като технолог, преминава през позициите на началник цех, заместник-директор и директор Завод 14. От 2004 до 2009 г. е директор на Комплекс 1. Бил е ръководител отдел Техническо развитие в „Арсенал”.

Председател на училищното настоятелство на ПМГ „Никола Обрешков” от 2005 до 2011 г. Координатор Регионален академичен център към БАН от 2015 г.

Съветник от групата „Експерти за Казанлък“ и заместник-председател на Общинския съвет 2015-2019 г. През мандат 2019-2023 г. е част от групата Алтернативата на гражданите, заместник-председател на Комисията по образование, младежки дейности и спорт и член на Комисията по култура, туризъм и вероизповедания.