Мариета Пепелешкова

Адвокат

Родена на 17.09.1971 г. Завършва магистърска степен по Право в юридическия факултет на Бургаски свободен университет. Започва работа през 1989 г. към Окръжен кооперативен съюз Стара Загора в организационно звено Търговия. В периода 1997-1999 г. работи последователно като юрисконсулт в ЕТД „Динамика – Казанлък”, в Адвокатска колегия – Хасково и като главен юрисконсулт в отдел Правен на Община Казанлък. От 1999 г. досега е член на Адвокатска колегия – Стара Загора. Дейността й е фокусирана в областта на гражданско, търговско, финансово, облигационно, вещно, семейно и наследствено, данъчно и осигурително, административно и общинско право, включително в областта на общинската и държавна собственост. В периода 2011-2015 г. e юрисконсулт на Общински съвет Казанлък.