Цветан Шиков

Ръководител Проектиране, инвестиции и строителство на „Арсенал“ АД

Завършва ВИСИ, специалност Строително инженерство по промишлено и гражданско строителство. В периода 1978-1982 г. е проектант в „НИТИ”, а в следващите 2 години е заместник-директор КС в „Арсенал”. В годините 1984-1987 работи в Община Казанлък като началник отдел Архитектура и благоустройство. От 1993 г. е технически ръководител на строителни обекти в Русия в „Тонзос-Интерстрой” АД. От 1995 г. до днес е ръководител направление Проектиране, инвестиции и строителство в „Арсенал”.

Общински съветник от групата на „Експерти за Казанлък“ в Общинските съвети 2008-2011, 2011-2015 и 2015-2019 г. и от Алтернативата на гражданите през 2019-2023 г., когато е Председател на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и член на Комисията по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда.