Владимир Чучумишев

Ръководител Техническо развитие в „Арсенал“ АД

Роден на 01.07.1960 г. Завършва Политехническия университет в Тула, Русия. От 1986 г. професионалният му път е свързан с „Арсенал” – започва като технолог, преминава през позициите на началник цех, заместник-директор и директор Завод 14. От 2004 г. до 2009 г. е директор на Комплекс 1. В момента е ръководител отдел Техническо развитие в „Арсенал”. Председател на училищното настоятелство на ПМГ „Никола Обрешков” от 2005 до 2011 г. Координатор Регионален академичен център към БАН от 2015 г.
Съветник от групата Експерти за Казанлък в Общинския съвет 2015-2019 и заместник-председател на Общинския съвет.