Драгомир Петков

Търговски пълномощник в „Общинска банка“ АД – ФЦ Казанлък

Роден на 06.08.1963 г. Завършва специалност Икономика и управление на промишлеността във ВИНС Варна. В периода 1996-1998 г. е главен данъчен инспектор в служба Данъчни ревизии към Териториална данъчна дирекция – Стара Загора. От 1998 г. досега се занимава с банково дело – като мениджър на „Банка ДСК“, управител на „АлфаБанк“ – офис Казанлък, управител на ПИБ – Казанлък, директор на „Общинска банка” АД – ФЦ Казанлък. Председател на УС на СНЦ „Училищно настоятелство – ПМГ „Никола Обрешков“ Казанлък. Съветник от групата на Експерти за Казанлък в Общинския съвет 2011-2015 и 2015-2019 заместник-председател на Общинския съвет.