„Алтернативата на гражданите“ Тук може още повече Добро!

Дървото на живота- символ на могъществото, силата, развитието просперитета, дълголетието и промяната, бе избрано за талисман на предизборната кампания на единствената местна коалиция, регистрирала листа с кандидати за общински съветници в община Казанлък на предстоящите местни избори на 27 октомври - „Алтернативата на гражданите“.
Местната коалиция е наследник на досегашната група „Експерти за Казанлък“
, която три поредни мандата имаше свои общински съветници в местния парламент на община Казанлък. Решение на ЦИК от началото на септември наложи промяна в наименованието на формацията .

Символично, талисманът на групата бе връчен на водача на листата на „Алтернативата на гражадните“, Почетният гражданин на Казанлък и изпълнителен директор на „Арсенал“ Николай Ибушев при откриването на Предизборния щаб на коалицията.

Той се намира на булевард „ Розова долина“ №5. /Срещу Военния клуб/

Местната коалиция е съставена от личностите, познати досега като част от групата „Експерти за Казанлък“, доказани и утвърдени имена от икономическия и обществен живот на Казанлък.

Пет са новите попълнения в листата с кандидати за общински съветници-Калин Божков, заместник-директор „Производство“в „М+С Хидравлик“, Георги Даскалов- учител по химия и физика в ПГ „Иван Хаджиенов“, Дончо Дончев- управител на „Мегастрой“, Павлин Кръстев, заместник-директор на Завод 6 в „Арсенал“, д-р Петя Димова- Голакова.

„Алтернативата на гражданите“, която в интегралната бюлетина за предстоящите местни избори е под номер 70 ще участва в изборите за нов състав на Общински съвет, с пълна листа от 37 кандидати за общински съветници.
Всеки един от тях е човек с респектираща биография, доказан в професионалната сфера, в която работи, човек с опит мъдрост и принос за развитието на Казанлък и общината.

За четвърти пореден път водач на листата е Почетния гражданин на Казанлък, изпълнителният директор на най- голямото предприятие в България-Николай Ибушев.

1.Николай Ибушев
Изпълнителен директор на „Арсенал“ АД
Роден 1949 г. Завършва Политехническия университет в Тула, Русия, специалност Полигонни установки. От 1975 г. професионалният му живот е свързан със завод „Арсенал” – започва като технолог към техническия отдел на Завод 1, по-късно е началник отдел Производствено-диспечерски отдел на Завод 1, началник на цех 1/110, началник отдел 1-БРВ, заместник-директор ТВ. През 1990 г. става директор Инженеринг. От 1997 г. е Изпълнителен директор на „Арсенал” АД. Съветник от групата на Експерти за Казанлък в Общинските съвети 2008-2019. Почетен гражданин на Казанлък.

2. Янко Запрянов
Директор Технологично и иновационно оборудване в „Арсенал“ АД
Роден 1950 г. Завършва Технически университет София. От 1974 г. стартира кариерата си в „Арсенал” като технолог и конструктор, следва позицията му на заместник-директор и директор на Завод 5. В периода 1989-1992 г. е заместник-генерален директор на „НИТИ”. От 1998 до 2007 г. е директор на Комплекс 5 в „Арсенал”, а от 2007 г. е директор Технологично и иновационно оборудване на „Арсенал”. Общински съветник от групата на Експерти за Казанлък в периода 2008-2019.

3. Цветан Шиков
Ръководител Проектиране, инвестиции и строителство на „Арсенал“ АД
Роден 1953 г. Завършва ВИСИ, специалност Строително инженерство по промишлено и гражданско строителство. В периода 1978-1982 г. е проектант в „НИТИ”, а в следващите 2 години е заместник-директор КС в „Арсенал”. В годините 1984-1987 работи в Община Казанлък като началник отдел Архитектура и благоустройство. От 1993 г. е технически ръководител на строителни обекти в Русия в „Тонзос-Интерстрой” АД. От 1995 г. до днес е ръководител направление Проектиране, инвестиции и строителство в „Арсенал”. Общински съветник от групата на Експерти за Казанлък в периода 2008-2019. Председател на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.


4. Драгомир Петков
Търговски пълномощник в „Общинска банка“ АД – ФЦ Казанлък
Роден 1963 г. Завършва специалност Икономика и управление на промишлеността във ВИНС Варна. Започва трудовата си дейност в планов отдел „Капрони“ като специалист и началник отдел. В периода 1996-1998 г. е главен данъчен инспектор в служба Данъчни ревизии към НАП – Стара Загора. От 1998 г. досега се занимава с банково дело – като мениджър на „Банка ДСК“, управител на „АлфаБанк“ – офис Казанлък, управител на ПИБ – Казанлък, директор на „Общинска банка” АД – ФЦ Казанлък. Общински съветник от групата на Експерти за Казанлък в периода 2008-2019, председател на комисията по Икономика, бюджет и финанси.


5. Владимир Чучумишев
Ръководител Техническо развитие в „Арсенал“ АД
Роден 1960 г. Завършва Политехническия университет в Тула, Русия. От 1986 г. професионалният му път е свързан с „Арсенал” – започва като технолог, преминава през позициите на началник цех, заместник-директор и директор Завод 14. От 2004 г. до 2009 г. е директор на Комплекс 1. В момента е ръководител отдел Техническо развитие в „Арсенал”. Координатор Регионален академичен център - Казанлък към БАН от 2015 г.
Общински съветник от групата на Експерти за Казанлък в периода 2015-2019 и заместник председател на Общинския съвет.


6. Мариета Пепелешкова
Адвокат
Родена 1971 година. Завършва висше образование в Бургаски свободен университет, Юридически факултет, специалност „Право”, квали-фикация „Юрист“. През 1998 г. е вписана като адвокат в Адвокатска колегия- Хасково. От 1999 г. и в момента е член на Адвокатска колегия - Стара Загора, където от 2017г. е в управителните органите на Колегията : в периода 2017г. - 2019г. е Председател на Дисциплинарен съд, а от м.февруари 2019г. е основен член на Адвокатския съвет при Колегията.
От 2012г. и до момента е юрист на : „Алианц Банк България”АД, БЦ-Казанлък, Общински съвет- Казанлък, а от 2017г. е юрист и на „Арсенал” АД Казанлък. През 2017г. завършва обучение по право на Европейския съюз организирано от ЦОА“Кр.Цончев“ към ВАС- София.7. Добрин Драгнев
Главен счетоводител на „Арсенал“ АД
Роден 1970 г. Завършва ВИНС Варна, специалност Счетоводство и контрол. Магистър по право от НБУ София. В периода 1991-1997 г. работи в „Арсенал” последователно като работник, диспечер по инструмента, счетоводител и главен счетоводител на Завод 3. От 1997 г. е Главен счетоводител на „Арсенал”. Съветник от групата на Експерти за Казанлък в Общинския съвет 2011-2015.


8. Красимира Харизанова
Генерален представител на „Дженерали“ - Казанлък
Родена 1955 г. Завършва Технически университет София, специалност Автоматика и телемеханика и Пловдивски университет – Управление на човешките ресурси. В периода 1983-1992 г. е секретар на Община Казанлък. От 1993 г. работи последователно като агент, инспектор и генерален представител на регионалния офис на Застрахователна компания „Орел”, днес „Дженерали”. Притежава лиценз за оценител от Агенция по приватизация и степен от Квалификационно обучение по социално управление. Общински съветник от групата на Експерти за Казанлък в периода 2008-2019.

9. Пламен Стайков
Ръководител направление „Кадри“ в „Арсенал“ АД
Роден 1971 г. Завършва УНСС, специалност Икономика и управление на индустрията. В периода 1996-2004 г. е началник отдел ТРЗ в „Арсенал“. От 2004 до 2008 г. е Административен директор на „България-К“. Търговски пълномощник в „Булброкърс“ АД, а от 2008 г. е и експерт Бизнес развитие в същата компания. От 2016 г. понастоящем е Ръководител направление „Кадри“ в „Арсенал“ АД.

10. Атанас Бозов
Председател на КНСБ в „Арсенал“
Роден 1943 г. Завършва ВШПД Москва, специалност Икономика на труда. В периода 1980-1983 е Председател на ЗПрК на Завод 5 в „Арсенал”, а в годините 1986-1990 е Секретар на Общинския съвет на БПС – Казанлък. От 1990 г. е председател на СО на КНСБ в „Арсенал”. Член на Изпълнителното бюро на Национална синдикална федерация „Метал-Електро“ и Кординационния съвет на КНСБ.

11. Любомир Лалев
Председател на КТ „Подкрепа“ в „Арсенал“ АД
Роден 1964 г. Завършва Техническия университет в Пловдив, специалност Механично уредостроене. Целият му трудов стаж преминава в „Арсенал”. Започва като технолог в твърдосплавно производство. През 1994 г. постъпва като програмист в CAD/CAM офиса на Инструментален завод, а от 2004 г. е ръководител на отдела. От 2007 г. е председател на ФСО на КТ „Подкрепа” в „Арсенал”.

12. Калин Божков
Заместник директор „Производство“ в „М+С Хидравлик“ АД
Роден 1965 г. През 1988 г. завършва специалност „Механично уредостроене“ и специализация „Конструиране на прецизни механизми“ във ВМЕИ-Габрово. От 1990 до 2013 г. работи в „Арсенал“ АД последователно като конструктор на инструментална екипировка, началник конструктивно бюро за инструментална екипировка, заместник директор по производствените въпроси на инструментален завод, директор на инструментален завод.
От 10.06.2013 г. до днес работи в „М+С Хидравлик“ АД като заместник директор „Производство“.

13. Христо Стоянов
Ръководител на „Дом на културата“
Роден 1952 г. Завършва Институт за музикални и хореографски кадри в София, Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив и УНСС, специалност Културен мениджмънт. Има следдипломна квалификация по хореография в Москва в школата на Игор Мойсеев. Ръководител на „Дом на културата” Казанлък. Почетен гражданин на Фукуока, Япония. Почетен гражданин на гр. Казанлък.

14. Красимир Папазов
Ръководител Безопасност и здраве при работа в „Арсенал“ АД
Роден 1959 г. Възпитаник на ТМТ „Цвятко Радойнов“ Казанлък и ПУ „Паисий Хилендарски“, магистър по Корпоративно управление. Започва работа в „Арсенал” през 1978 г. като стругар, технолог в Завод 4, диспечер по капитално строителство, началник щаб гражданска защита, инспектор гражданска защита. От началото на 2010 г. е ръководител отдел Безопасност и здраве при работа. Член на Федералния съвет на Национална синдикална федерация „Метал-Електро“.

15. Даниела Хубенова
Собственик на езиков център „Виста“
Родена 1967 г. Завършва Пловдивската английска гимназия, а през 1993 г. Английска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. До 1996 г. преподава английски език в ТМТ „Иван Хаджиенов“ Казанлък. Управител и собственик на езиков център „Виста“, който създава през 1997 г. Общински съветник в периода 2008-2011.

16. Елена Гамова
Изпълнителен директор на „Кремона-България“ ЕООД
Родена 1968 г. Завършва специалност Английска филология във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ през 1994 г., а на следващата година – Бизнес и право в същия университет, със специалност по търговско посредничество и правно управление на фирми. Започва трудовия си стаж в „Арсенал” през 1988 г. като технически изпълнител и преводач. Работела е като преподавател по английски език в ПМГ „Никола Обрешков”. От 1999 до 2000 г. е заместник-началник Пласмент в „Арсенал”, а след това и началник Пласмент в „Кремона-България” ЕООД. От 2004 г. досега е изпълнителен директор на „Кремона-България” ЕООД.

17. Петър Щирянов
Директор на Завод 5 в „Арсенал“ АД
Роден 1952 г. Завършил е висшето си образование в ПТУ „Ангел Кънчев“ Русе. От 1973 г. до днес работи в „Арсенал” като настройчик, конструктор, началник цех, началник ОТК на завод, ръководител Обособено производство. В момента е директор на Завод 5.

18. Мариана Демирева
Директор на ПГ „Иван Хаджиенов“
Родена 1959 г. Завършила е висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Химия. От 1980 г. е учител, а по-късно и помощник-директор на учебни заведения в Казанлък. През 2005 г. постъпва на работа в ПГ „Иван Хаджиенов” Казанлък. От 2008 г. е помощник-директор, а от 2012 г. – директор на професионалната гимназия.

19. Красимир Дамянов
Директор на ППМГ „Никола Обрешков“
Роден 1971 г. Завършва ПМГ „Никола Обрешков“ Казанлък. През 1994 г. се дипломира като магистър по българска филология от СУ „Св. Климент Охридски“. Работи като учител по български език и литература в ПУ „Димитър Андреев“ Казанлък и ХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ Казанлък. От 2007 до 2009 г. е старши експерт по български език и литература в Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора. От 2009 г. досега е директор на ППМГ „Никола Обрешков“.


20. Георги Даскалов
Учител по физика и химия в ПГ „Иван Хаджиенов“
Роден 1991 г. През 2010 г. завършва средното си образование в ПГ „Иван Хаджиенов”. През 2014 г. завършва висшето си образование специалност „Учител по химия“, а през 2016 г. специалност „Учител по физика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив. От 2014 г. е учител по химия и физика в ПГ „Иван Хаджиенов” Казанлък.


21. Антония Славова
Управител на транспортно-туристическа агенция
Родена 1962 г. През 1990 г. завършва специалност Технология на металите във ВТУ „Ангел Кънчев” – Русе. През 1985 г. започва работа в „Арсенал” като преводач с немски език. От 1990 до 1995 г. е технолог в Завод 6. От 2000 г. досега е управител на транспортно-туристическа агенция ЕТ „Антония Славова”.


22. Станка Костова
Ръководител на лабораторията на Завод 3 в „Арсенал“ АД
Родена 1961 г. Възпитаник на ПМГ „Никола Обрешков” и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност Промишлена химия. Работила е в „М+С хидравлик”, а след това като лаборант в Завод 3 на „Арсенал”, технолог в Завод 2, химик в лабораторията на Завод 3. От 2001 г. е ръководител на лабораторията на Завод 3.


23. д-р Апостол Терзиев
Завеждащ Филиал за спешна медицинска помощ Казанлък
Роден 1964 г. Завършил е Медицина в Тракийски университет Стара Загора, има специалност Спешна медицина. Работил е в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” и Център за спешна медицинска помощ – Стара Загора, филиал Казанлък. От 2000 г. е завеждащ казанлъшкия филиал на ЦСМП – Стара Загора.

24. Георги Добрев
Директор на Завод 3 в „Арсенал“ АД
Роден 1960 г. Завършва Технологичен институт в Санкт Петербург, Русия. В периода 1986-2003 г. работи в „Арсенал”, като е заемал длъжностите технолог, началник цех, заместник директор по техническите въпроси на Завод 3, директор на Завод 3, заместник-директор на Комплекс 2. От 2003 г. е директор на Комплекс 2, а от 2009 г. до днес е директор на Завод 3.

25. Билян Тошков
Директор на Завод 2 в „Арсенал“ АД
Роден 1979 г. Завършил е Тулски държавен университет, Русия, специалност Технологически машини и оборудване. Магистър Индустриален бизнес и администрация от Икономически университет Варна. В периода 2002 – 2007 г. работи в Завод 1 на „Арсенал” последователно като технолог, заместник-началник цех, началник цех и ръководител направление. От 2011 до 2012 г. е производствен директор на „Булметал” АД, Гурково. От 2014 г. е заместник-директор на Завод 2 в „Арсенал“, а в момента е директор на същия завод.

26. Петър Кирев
Управител на „Промон 54“ ЕООД
Роден 1948 г. Завършил е Техникум по механотехника в Казанлък. В края на 1969 г. постъпва на работа в Института по хидравлика и пневматика към ДСО „Хидравлика”, отдел Проектиране. От 1977 до 1991 г. работи като технически ръководител и групов технически ръководител в Промишлено монтажно управление – Стара Загора, седалище Казанлък. През август 1991 г. регистрира фирма „Промон 54”, която взима участие в изграждането и реновирането на много обществени сгради, хотели и вилни селища в страната.

27. Дончо Дончев
Управител и собственик на „Мегастрой М“ ЕООД
Роден 1967 г. През 1991 г. завършва ВНВСУ „Генерал Благой Иванов“ – град София. От 23.08.1991 г. до 16.01.2000 г. работи в Стрителни войски – под. 64580 – град Стара Загора като технически ръководител. От 16.01.2000 г. до 03.10.2001 г. работи в ПД „СВ“ поделение Стара Загора като технически ръководител. От 01.05.2001 г. до март 2005 г. е в „Елит-ВК-2000“ ООД, гр. Казанлък като съдружник. От 03.2005 г. до настоящия момент е в „Мегастрой М“ ЕООД, град Казанлък като управител и собственик.

28. Петър Веков
Управител на „Шипка“ ЕООД
Роден 1954 г. Завършва ВМЕИ София. В периода 1979-1991 г. работи в „Арсенал” като конструктор, ръководител на група, ръководител секция, главен инженер средно предприятие и заместник-началник Обособено производство. От 1991 до 1992 г. е директор Маркетинг и икономика на „Първи май К“ ООД, а в следващите 2 години е организатор направление Информация в „Натурела Аспид“ ООД. В момента е управител на „Шипка“ ЕООД.

29. Иван Дочев
Изпълнителен директор на „Долината на розите“ АД
Роден 1946 г. Получава висше икономическо образование в АОНСУ София. Доктор е на икономическите науки – форми на организация и управление на общественото производство. От 1967 до 1983 г. работи в „Арсенал”. Директор е на завод „Първи май К“ ООД до 1992 г. Депутат във Великото народно събрание 1990-1991 г. Понастоящем е изпълнителен директор на „Долината на розите“ АД.

30. Петър Кръстев
Директор на „Инвестбанк“ АД – ФЦ Казанлък
Роден 1969 г. Бакалавър по Финанси и магистър по Финансов мениджмънт от Стопанска академия „Д. А. Ценов” Свищов. Банковата му кариера започва в „ОББ” АД – Казанлък като касиер-счетоводител. От 2004 до 2006 г. е специалист по Жилищно и потребителско кредитиране в „Райфайзенбанк България” АД – Казанлък. В периода 2006-2014 г. е директор на „МКБ Юнионбанк” АД – ФЦ Казанлък. От 2014 г. е директор на „ПИБ” ЕАД – Офис Казанлък, от 2015 до 2017 г. – на „Търговска банка Д” АД – БЦ Казанлък. От 2017 г. до настоящия момент Директор на „Инвестбанк“ АД – ФЦ Казанлък.

31. Павлина Делчева
Генерален представител на „Дженерали Застраховане“ АД
Родена 1978 г. Завършила е Застрахователно и социално дело във Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“. От 2006 г. е ръководител на офис Казанлък на Застрахователна компания „Виктория”. От 2016 г. е Генерален представител на „Дженерали Застраховане“ АД, след обединяване на двете дружества.

32. Павлин Кръстев
Заместник Директор на Завод 6 в „Арсенал“ АД
Роден 1969г. Завършва Техническия университет Габрово, специалност Хидравлични системи и задвижвания –Магистър. В периода 1990 – 2009г. работи в „М+С Хидравлик” последователно като работник, конструктор, началник филиал. През 2009 г. е Изпълнителен Директор на Промет сейф. От 2010 – 2013г работи в „Хранинвест” като Ръководител направление. Кариерата в „Арсенал” стартира от 2013г. като Заместник Директор на Завод 6.

33. Албена Петрова
Директор на „Алианц Банк България“ АД – БЦ Казанлък
Родена 1969 г. Магистър от Технически университет Варна, специалност Съобщителна и осигурителна техника и системи и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност Финанси. Започва работа през 1994 г. като касиер в „Тексимбанк” – клон Казанлък. От 1996 до 2005 г. е главен счетоводител в „Давид Холдинг” АД – Казанлък. През следващите две години е финансов консултант и главен счетоводител на „Бизнес Център Казанлък”. В периода 2007 – 2011 г. е специалист МСП в „Райфайзенбанк България” ЕАД. От септември 2011 г. е директор на Банков център – Казанлък на „Алианц Банк България” АД.

34. Денчо Христов
Управител на „Елмонт“ ООД
Роден 1949 г. През 1968 г. завършва Техникум по механотехника „Цвятко Радойнов” Казанлък, специалност Автоматика. Трудовият му стаж започва през 1970 г. в „Централна ремонтна база” – Твърдица. От 1972 г. до 1988 г. работи в „НИТИ” като проектант. В периода 1988 до 1991 г. е началник строителен обект и технически ръководител в Промишлено-монтажно управление Стара Загора, а от 1991 до 1993 г. е организатор производство във ВСТ Казанлък. От 1991 г. е собственик на ЕТ „Денчо Христов – Елмонт”, а от 2003 г. – управител на „Елмонт” ООД.

35. Петя Димова-Голакова
Управител на „Доктор Кости“ ЕООД
Родена 1984 г. Завършва специалност „Ветеринарна хирургия“ в Тракийски Университет – Стара Загора през 2015 г. Заема длъжности управител, ветеринарен лекар, ветеринарен хирург. Понастоящем Управител на „Доктор Кости“ ЕООД.

36. Танчо Михайлов
Управител на „Гуала Клоужърс България“ АД и „Даник“ АД
Роден 1960 г. Завършва Харковски политехнически институт, Украйна. От 1987 до 1991 г. е конструктор в „НИТИ”, а в периода 1991-1994 г. работи в общинската фирма ТНТМ „Оникс“. От 1994 г. развива частен бизнес – управител е на фирмите „Даник“ АД и „Гуала Клоужърс България“ АД.

37. Венко Юнаков
Дизайнер
Роден 1961 г. Завършва ВИИИ „Николай Павлович”, специалност Дизайн. Има редица участия в национални изложби по дизайн и приложна графика. От 2000 г. е главен дизайнер в „Арсенал” – интериорен и екстериорен дизайн, промишлен дизайн.Основната кауза на кандидатите за общински съветници от „Алтернативата на гражданите“ е развитие и нови, още по –добри възможности за Казанлък и района, чрез експертни, мъдри, професионални и с грижа решения и визии, взети от честни, смели хора, професионалисти и експерти в различни сфери.

С ясното съзнание че тук може още повече Добро!

Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“
Номер 70 в интегралната бюлетина!


Повече за „Алтернативата на гражданите“ може да научите от:


https://www.facebook.com/alternativatanagrazhdanite/
както и от
http://www.zakazanlak.bg/alternativata-na-grazhdanite-mestni-izbori-2019-43
или
https://alternativatanagrazhdanite.com/
Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Местни избори, 2019 година