Янко Запрянов

Директор Технологично и иновационно оборудване в „Арсенал“ АД

Роден на 27.10.1950 г. Завършва Технически университет София, специалност Хидравлични машини и съоръжения. От 1974 г. стартира кариерата си в „Арсенал” като технолог и конструктор, следва позицията му на заместник-директор и по-късно директор на Завод 5. В периода 1989-1992 г. е заместник-генерален директор на „НИТИ”. От 1998 до 2005 г. е директор на Комплекс 5 в „Арсенал”, а от 2007 г. е директор Технологично и иновационно оборудване на „Арсенал”. Съветник от групата на Експерти за Казанлък в Общинските съвети 2008-2011, 2011-2015 и 2015-2019.