Петя Димова-Голакова

Управител на „Доктор Кости“ ЕООД

Родена на 15.01.1984 г. Завършва специалност „Ветеринарна хирургия“ в Тракийски Университет – Стара Загора през 2015 г. Заема длъжности управител, ветеринарен лекар, ветеринарен хирург. Понастоящем Управител на „Доктор Кости“ ЕООД.