Денчо Христов

Управител на „Елмонт“ ООД

Роден на 03.02.1949 г. През 1968 г. завършва Техникум по механотехника „Цвятко Радойнов” Казанлък, специалност Автоматика. Трудовият му стаж започва през 1970 г. в „Централна ремонтна база” – Твърдица. От 1972 г. до 1988 г. работи в „НИТИ” като проектант. В периода 1988 до 1991 г. е началник строителен обект и технически ръководител в Промишлено-монтажно управление Стара Загора, а от 1991 до 1993 г. е организатор производство във ВСТ Казанлък. От 1991 г. е собственик на ЕТ „Денчо Христов – Елмонт”, а от 2003 г. – управител на „Елмонт” ООД.