Албена Петрова

Директор на „Алианц Банк България“ АД – БЦ Казанлък

Родена на 15.07.1969 г. Магистър от Технически университет Варна, специалност Съобщителна и осигурителна техника и системи и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност Финанси. Започва работа през 1994 г. като касиер в „Тексимбанк” – клон Казанлък, а през 1996 г. е назначена за главен счетоводител в „Давид Холдинг” АД – Казанлък, където остава до 2005 г. През следващите две години е финансов консултант и главен счетоводител на Сдружение с нестопанска цел „Бизнес Център Казанлък”. В периода 2007 – 2011 г. е специалист МСП в „Райфайзенбанк България” ЕАД. От септември 2011 г. е директор на Банков център – Казанлък на „Алианц Банк България” АД.