Павлина Делчева

Генерален представител на „Дженерали Застраховане“ АД

Родена на 23.08.1978 г. Завършила е Застрахователно и социално дело във Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“. От 2006 г. е ръководител на офис Казанлък на Застрахователна компания „Виктория”. От 2006 г. е Генерален представител на „Дженерали Застраховане“ АД, след обединяване на двете дружества.