Петър Кръстев

Директор на „Инвестбанк“ АД – ФЦ Казанлък

Роден на 29.01.1969 г. Бакалавър по Финанси и магистър по Финансов мениджмънт от Стопанска академия „Д. А. Ценов” Свищов. Банковата му кариера започва в „ОББ” АД – Казанлък като касиер-счетоводител. От 2004 до 2006 г. е специалист по Жилищно и потребителско кредитиране в „Райфайзенбанк България” АД – Казанлък. В периода 2006-2014 г. е директор на „МКБ Юнионбанк” АД – ФЦ Казанлък. От 2014 г. е директор на „ПИБ” ЕАД – Офис Казанлък, от 2015 до 2017 г. – на „Търговска банка Д” АД – БЦ Казанлък. От 2017 г. до настоящия момент Директор на „Инвестбанк“ АД – ФЦ Казанлък.