Иван Дочев

Изпълнителен директор на „Долината на розите“ АД

Роден на 23.09.1946 г. Получава висше икономическо образование в АОНСУ София. Доктор е на икономическите науки – форми на организация и управление на общественото производство. От 1967 до 1983 г. работи в „Арсенал”. Директор е на завод „Първи май К“ ООД до 1992 г. Депутат във Великото народно събрание 1990-1991 г. Понастоящем е изпълнителен директор на „Долината на розите“ АД.