Петър Веков

Управител на „Шипка“ ЕООД

Роден на 02.03.1954 г. Завършва ВМЕИ София. В периода 1979-1991 г. работи в „Арсенал” като конструктор, ръководител на група, ръководител секция, главен инженер средно предприятие и заместник-началник Обособено производство. От 1991 до 1992 г. е директор Маркетинг и икономика на „Първи май К“ ООД, а в следващите 2 години е организатор направление Информация в „Натурела Аспид“ ООД. Управител на „Шипка“ ЕООД.