Николай Ибушев

Изпълнителен директор на „Арсенал“ АД

Роден на 01.10.1949 г. Завършва Политехническия университет в Тула, Русия, специалност Полигонни установки. От 1975 г. професионалният му живот е свързан със завод „Арсенал” – започва като технолог към техническия отдел на Завод 1, по-късно е началник отдел Производствено-диспечерски отдел на Завод 1, началник на цех 1/110, началник отдел 1-БРВ, заместник-директор ТВ. През 1990 г. става директор Инженеринг. От 1997 г. е Изпълнителен директор на „Арсенал” АД. Съветник от групата на Експерти за Казанлък в Общинските съвети 2008-2011, 2011-2015 и 2015-2019. Почетен гражданин на Казанлък.