Дончо Дончев

Управител и собственик на „Мегастрой М“ ЕООД

Роден на 22.01.1967 г. През 1991 г. завършва ВНВСУ „Генерал Благой Иванов“ – град София. От 23.08.1991 г. до 16.01.2000 г. работи в Стрителни войски – под. 64580 – град Стара Загора като технически ръководител. От 01.01.2000 г. до 03.10.2001 г. работи в ПД „СВ“ поделение Стара Загора като технически ръководител. От 01.05.2001 г. до март 2005 г. е в „Елит-ВК-2000“ ООД, гр. Казанлък като съдружник. От 03.2005 г. до настоящия момент е в „Мегастрой М“ ЕООД, град Казанлък като управител и собственик.