Петър Кирев

Управител на „Промон 54“ ЕООД

Роден на 05.07.1948 г. Завършил е Техникум по металотехника в Казанлък. В края на 1969 г. постъпва на работа в Института по хидравлика и пневматика към ДСО „Хидравлика”, отдел Проектиране. От 1977 до 1991 г. работи като технически ръководител и групов технически ръководител в Промишлено монтажно управление – Стара Загора, седалище Казанлък. През август 1991 г. регистрира фирма „Промон 54”, която взима участие в изграждането и реновирането на много обществени сгради, хотели и вилни селища в страната.