Георги Добрев

Директор на Завод 3 в „Арсенал“ АД

Роден на 09.12.1960 г. Завършва Технологичен институт в Санкт Петербург, Русия. В периода 1986-2003 г. работи в „Арсенал”, като е заемал длъжностите технолог, началник цех, заместник директор по техническите въпроси на химическия Завод 3, директор на Завод 3, заместник-директор на Комплекс 2. От 2003 г. е директор на Комплекс 2, а от 2009 г. до днес е директор на Завод 3.