Георги Даскалов

Учител по физика и химия в ПГ „Иван Хаджиенов“

Роден на 18.09.1991 г. През 2010 г. завършва средното си образование в ПГ „Иван Хаджиенов”. През 2014 г. завършва висшето си образование специалност „Учител по химия“, а през 2016 г. специалност „Учител по физика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив. От 2014 г. е учител по химия и физика в ПГ „Иван Хаджиенов” Казанлък.