Мариана Демирева

Директор на ПГ „Иван Хаджиенов“

Родена на 12.07.1959 г. Завършила е висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Химия. От 1980 г. е учител, а по-късно и помощник-директор на учебни заведения в Гълъбово. През 2005 г. постъпва на работа в ПГ „Иван Хаджиенов” Казанлък. От 2008 г. е помощник-директор, а от 2012 г. – директор на професионалната гимназия.