Петър Щирянов

Директор на Завод 5 в „Арсенал“ АД

Роден на 04.08.1952 г. Завършил е висшето си образование в ПТУ „Ангел Кънчев“ Русе. От 1973 г. до днес работи в „Арсенал” като настройчик, конструктор, началник цех, началник ОТК на завод, ръководител Обособено производство. В момента е директор на Завод 5.