Калин Божков

Заместник директор „Производство“ в „М+С Хидравлик“ АД

Роден на 21.09.1965 г. През 1988 г. завършва специалност „Механично уредостроене“ и специализация „Конструиране на прецизни механизми“ във ВМЕИ-Габрово. От 1990 до 2013 г. работи в „Арсенал“ АД последователно като конструктор на инструментална екипировка, началник конструктивно бюро за инструментална екипировка, заместник директор по производствените въпроси на инструментален завод, директор на инструментален завод.
От 10.06.2013 г. до днес работи в „М+С Хидравлик“ АД като заместник директор „Производство“.