Любомир Лалев

Председател на КТ „Подкрепа“ в „Арсенал“ АД

Роден на 10.02.1964 г. Завършва Техническия университет в Пловдив, специалност Механично уредостроене. Целият му трудов стаж преминава в „Арсенал”. Започва като технолог в твърдосплавно производство. През 1994 г. постъпва като програмист в CAD/CAM офиса на Инструментален завод, а от 2004 г. е ръководител на отдела. От 2007 г. е председател на ФСО на КТ „Подкрепа” в „Арсенал”.