Пламен Стайков

Ръководител направление „Кадри“ в „Арсенал“ АД

Роден на 08.06.1971 г. Завършва УНСС, специалност Икономика и управление на индустрията. В периода 1996-2004 г. е началник отдел ТРЗ в „Арсенал“. От 2004 до 2008 г. е Административен директор на „България-К“. Търговски пълномощник в „Булброкърс“ АД, а от 2008 г. е и експерт Бизнес развитие в същата компания. От 2016 г. понастоящем е Пъководител направление „Кадри“ в „Арсенал“ АД.