Димитър Граматиков

Главен счетоводител на „Арсенал - 2000“ АД

Завършва Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов, специалност „Икономика и управление на индустрията”. От 1990 г. до 2006 г. работи в „Арсенал” АД, последователно като ковач, оперативен счетоводител в Завод 4 и главен счетоводител на Завод 5. От 2006 г. досега е главен счетоводител на „Арсенал – 2000“ АД.

Член е на Съвета на директорите на „Арсенал – 2000“ АД и на УС на „Футболен клуб Арсенал 2000“.