Павлина Делчева

Представител на „Дженерали Застраховане“ АД и управител на Агенция за недвижими имоти „Палада“

Завършила е Застрахователно и социално дело във Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“. От 2006 г. е ръководител на офис Казанлък на Застрахователна компания „Виктория”. От 2016 г. след обединението на двете дружества е  Представител на „Дженерали Застраховане“ АД.
От 2019 г. е и собственик на Агенция за недвижими имоти „Палада“.