Експертите за Казанлък са в основата на създаването на Техническия Колеж

Експертите за Казанлък са в основата на създаването на  Техническия Колеж

Проф. Ивайло Ганев:
Директор на Техническия Колеж в Казанлък към Техническия университет в София


Ролята на Експертите за Казанлък за създаването на Колежа е огромна.
Те са в основата на създаването на Колежа. Много помагаха на управата на Техническия университет, на нас  в Колежа, за разработването на документацията по неговото създаване, за учебната документация, както и за изграждането на самата сграда.
За създаването на Колежа помогна  голяма част от казанлъшкия бизнес,  но без активното участие на тези хора от групата нямаше да се реализира този голям проект. При това така бързо, и с такова качество.
Винаги сме разчитали на Експертите за Казанлък като хора конструктивни, които спомагат всички наши начинания. От тяхна страна Техническият колеж  в Казанлък  има пълно разбиране и подкрепа. Подкрепа морална, и подкрепа финансова.
Този подкрепа е огромна при изграждането и сътворяването на Техническия колеж тук.  Без тяхната помощ всичко може би щеше да се реализира, но много по- бавно, с много повече мъки.
Това, което получихме от Експертите на Казанлък/ когато аз дойдох тук никой не познавах/, ни помогна много в начинанието.


В тази група, която сега е с  името „Алтернативата на гражданите" са може би  и най- добрите мои приятели от града,  без които и нататък няма да може да продължим.
Надявам се в новия Общински съвет тази  група, макар и с ново име, да продължи да спомага на общата ни кауза и ако може и с още по-силни темпове за развитието на нашия Колеж.
Живеем в променени, нови условия, в които не може да бъдат отделени  бизнесът от образованието и образованието от бизнеса.  Те трябва да вървят заедно. Обучението и квалификацията трябва да продължат през целия живот. И ние ще се постараем  в това отношение за специалистите от  град Казанлък.
Нашата идея, която ще предложим, е и магистърска форма на обучение за по- добрите студенти, които желаят. Това обучение ще бъде организирано в голямата си част в Казанлък, така че да се осигури едно пълноценно обучение на  добри инженери, които да поемат бизнеса в града .


200 хиляди  лева годишно заделя „Арсенал“ Казанлък, за  обучението на нови студенти и колежани в технически специалности. Сумата е за заплащане на семестриални такси и стипендии за добри и отлични студенти и колежани.
Подобни инвестиции правят и други местни фирми, партньори на Колежа.
Отделно от тази сума нееднократни са дарителските жестове на досегашните общински съветници от групата на Експертите, които са в състава и на новата листа на Експертите – „Алтернативата на гражданите“ за новия състав на Общинския съвет.
5 хиляди лева е дарението на Експертите за Колежа  само за с ремонтни дейности.
За периода от 2015 година  до настоящия  момент  общинските съветници  от досегашните Експерти, сега „Алтернативата на гражданите“ са дарили за различни каузи над 70 хиляди лева.
Средствата са техните възнаграждения за работата им в Съвета.
  От 2008 година до настоящия момент , в три последователни състава на Общинския съвет на Казанлък, досегашните Експерти даряваха своите възнаграждения. Този принцип ще продължи и в новия мандат.
Примерът  на Експертите, въпреки благородните цели, не намери последователи в нито един от досегашните състави на Общинския съвет на Казанлък.

 

На изборите на 27 октомври в  листата с кандидати за общински съветници под №70 в интегралната бюлетина.

Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“


https://www.facebook.com/alternativatanagrazhdanite/
https://alternativatanagrazhdanite.com/
http://www.zakazanlak.bg/alternativata-na-grazhdanite-mestni-izbori-2019-43

Купуването и продаването на гласове е престъпление!