Денчо Христов

Денчо Христов

Управител на „Елмонт“ ООД

Роден на 03.02.1949 г. През 1968 г. завършва Техникум по механотехника „Цвятко Радойнов” Казанлък, специалност Автоматика. Трудовият му стаж започва през 1970 г. в „Централна ремонтна база” – Твърдица. От 1972 г. до 1988 г. работи в „НИТИ” като проектант. В периода 1988 до 1991 г. е началник строителен обект и технически ръководител в Промишлено-монтажно управление Стара Загора, а от 1991 до 1993 г. е организатор производство във ВСТ Казанлък. От 1991 г. е собственик на ЕТ „Денчо Христов – Елмонт”, а от 2003 г. – управител на „Елмонт” ООД.